Snapick logo

Snapick

About the recruiter

Snapick là nền tảng chia sẻ nhiếp ảnh gia có trụ sở tại Hàn Quốc kết nối du khách thế giới và các nhiếp ảnh gia địa phương.
Chúng tôi cung cấp một cơ hội cho cả nghiệp dư và chuyên nghiệp để làm việc như một Snapgrapher.
Bất cứ ai cũng có thể tham gia Snapick và tạo ra lợi nhuận bằng cách sử dụng các kỹ năng nhiếp ảnh.

Tham gia Snapick và khai thác tài năng của bạn!

Log in

Please fill the info to login.